BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
1. Opis nieruchomości – teren pod podwórko – komunikację,
2. Położenie nieruchomości – Ruciane-Nida,
3. Numer działki – 583
4. Numer KW – 12965
5. Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia – 490 m2.
6. Wysokość czynszu dzierżawnego ustalono wysokości 0,35 zł/m2 + VAT rocznie.
7. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem przeznaczone są do wydzierżawienia na okres do 3 lat.
8. Ww. nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową.
9. Pierwszy czynsz dzierżawny płatny będzie w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy dzierżawy, a za lata następne obowiązywania umowy do 31 marca.
10. Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższania stawki czynszu dzierżawnego.
11. O każdej zmianie stawki czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający obowiązany jest powiadomić dzierżawcę do 15 marca roku kalendarzowego, w którym zmiana następuje.
12. Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 25 lipca 2014 r. do dnia 15 sierpnia 2014 r.
Data powstania: piątek, 25 lip 2014 14:00
Data opublikowania: piątek, 25 lip 2014 10:27
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 18 sie 2014 11:45
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2206 razy