BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 ze zm.).
1. Położenie nieruchomości gruntowej: obręb geodezyjny Wygryny, Gmina Ruciane-Nida
2. Oznaczona numerem geodezyjnym: 174
3. Powierzchnia łączna: 600 m2
4. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr XLIX/351/2014, z dnia 29.05.2014roku.
5. Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
6. Wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego przedmiotowej nieruchomości wynosi netto 16 650,00 zł.
7. Ujawnione są w księdze wieczystej KW OL1P/00013666/4.
8. Cenę sprzedaży netto ustalono w kwocie 16 650,00 zł.
9. Cena sprzedaży brutto wyniesie 20 479,50 zł ponieważ zawiera podatek VAT w wysokości 23% tj. 3 829,50 zł. Ponadto nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszt spisania umowy notarialnej.
10. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
11. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 11.07.2014 roku do dnia 01.08.2014roku.
Data powstania: piątek, 11 lip 2014 08:23
Data opublikowania: piątek, 11 lip 2014 11:25
Data przejścia do archiwum: wtorek, 5 sie 2014 12:22
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2553 razy