BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

PNO.6220.7.2014
Działając na podstawie art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267– tekst jednolity) w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie drogi powiatowej nr 1777 N Mikołajki – Wejsuny – droga krajowa nr 58 od km 10+896 do km 13+362 wraz z przebudową mostu w km 12+922 koło m. Wejsuny” zlokalizowanego na działkach nr 59, 73, 71 zlokalizowanych w obrębie Wejsuny, na działkach nr 138/1, 3002 zlokalizowanych w obrębie Onufryjewo, na działce nr 1/14 położonej w obrębie Wierzba, w obszarze Natura 2000”, Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zawiadamia strony postępowania , iż mogą się zapoznać ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym oraz zgłosić uwagi i wnioski przed wydaniem decyzji, w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Jednocześnie tut. Urząd przypomina, iż zawiadomienie stron w przedmiotowym postępowaniu odbywa się na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego a więc poprzez obwieszczenie.
Data powstania: wtorek, 8 lip 2014 10:54
Data opublikowania: wtorek, 8 lip 2014 10:56
Data przejścia do archiwum: wtorek, 5 sie 2014 12:22
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 2401 razy