BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej części działki ozn. nr geod. 229/281, o powierzchni 2800 m2, położonej w m. Ruciane-Nida, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczonej pod targowisko miejskie w Nidzie. (KW 12411)
Przedmiotem przetargu jest dzierżawa ww. nieruchomości na okres 3 lat.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 20 000,00 zł brutto.
Wadium wynosi 1 000,00 zł.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 30 marca 2006 r., o godz. 10 00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie przy Alei Wczasów 4.

1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w terminie do 27 marca 2006 r. /włącznie/ w gotówce na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie i okażą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium nie później niż 3 dni przed przetargiem (pokój nr 9 w tut. Urzędzie).
2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny czynszu dzierżawnego. Pozostałym uczestnikom postępowania wadium zostanie zwrócone.
3. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
5. Postępowanie nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu.
6. Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.
7. Czynsz będzie płatny miesięcznie w równych 1 / 12 częściach kwoty ceny oferowanej rocznego czynszu dzierżawnego, z góry do 20 każdego miesiąca. Dla jasności zaznacza się, iż wysokość czynszu jest niezależna od wartości pożytków osiągniętych przez Dzierżawcę.
8. Wszelkie koszty dotyczące utrzymania terenu dzierżawy ponosi Dzierżawca.
9. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie przy Alei Wczasów 4, pokoju nr 9, tel. 087 4231036 w. 37.

Data powstania: poniedziałek, 27 lut 2006 14:30
Data opublikowania: piątek, 24 lut 2006 12:36
Data przejścia do archiwum: środa, 5 kwi 2006 09:34
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 3499 razy