BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, sporządzony zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity - Dz.U. Nr 261, poz. 2603 z 30.11.2004 roku )


Nr geod. 172/68, pow. 2,0008 ha, KW - 19570

położenie Ruciane-Nida ul. Kowalik


Cena - 291.740,00 zł


Przedmiotem sprzedaży jest działka leśna

1. Powyższa działka przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, w wykonaniu uchwały nr XL/11/2006 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie, z dnia 8 lutego 2006 roku na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

2. Przetarg ustny nieograniczony wyłania nabywcę i cenę sprzedaży nieruchomości. Nabywca uiszcza cenę sprzedaży na rzecz sprzedawcy, przed spisaniem umowy notarialnej. Umowa notarialna sporządzona zostanie na koszt nabywcy w Kancelarii Notarialnej w Piszu. Do ceny sprzedaży zostaną doliczone koszty przygotowania dokumentacji sprzedaży.

3. Przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony po okresie wywieszenia niniejszego wykazu na tablicy ogłoszeń.


4. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie tut. Urzędu tj. od dnia 20.02.2006 roku do dnia 15.03.2006 roku a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
Data powstania: poniedziałek, 20 lut 2006 08:45
Data opublikowania: poniedziałek, 20 lut 2006 09:00
Data przejścia do archiwum: wtorek, 21 mar 2006 13:18
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 3167 razy