BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Ruciane-Nida, dn. 5 grudnia 2013 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
OR.0002.13.2013

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) zwołuję na dzień 19 grudnia 2013 r. (czwartek) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy XLIII sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Proponowany porządek obrad:

A. Część organizacyjna:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad (po dokonaniu proponowanych zmian lub uzupełnień).
 4. Przyjęcie i podpisanie protokołu z XLII sesji Rady Miejskiej w dniu 26 listopada 2013 r.
 5. Odpowiedź na interpelacje radnych zgłoszone na XLII sesji Rady Miejskiej w dniu 26 listopada 2013 r.
B. Część sprawozdawczo-informacyjna:
 1. Sprawozdanie Burmistrza MiG Ruciane-Nida z działalności między sesjami.
 2. Zmiany w składzie osobowym komisji stałych Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2014-2022:
  • przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2014-2022,
  • przedstawienie opinii poszczególnych komisji stałych Rady Miejskiej,
  • odczytanie opinii Komisji Ekonomiczno-Gospodarczej Rady Miejskiej,
  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  • dyskusja nad projektem uchwały,
  • głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2014-2022.
 4. Przyjęcie budżetu Gminy Ruciane-Nida na 2014 r.:
  • przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ruciane-Nida na 2014 r.,
  • przedstawienie opinii poszczególnych komisji stałych Rady Miejskiej,
  • odczytanie opinii Komisji Ekonomiczno-Gospodarczej Rady Miejskiej,
  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  • dyskusja nad projektem uchwały,
  • głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ruciane-Nida na 2014 r.
C. Część uchwałodawcza:
 1. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  • zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2013-2022,
  • dokonania zmian w budżecie Gminy Ruciane-Nida na 2013r.,
  • gospodarki gruntami.
D. Statutowe elementy obrad:
 1. Interpelacje radnych.
 2. Wnioski i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
 5. Zamknięcie obrad.Niniejsze zawiadomienie stanowi zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane-Nida do uczestnictwa w obradach.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko
Data powstania: poniedziałek, 9 gru 2013 14:37
Data opublikowania: poniedziałek, 9 gru 2013 15:04
Data przejścia do archiwum: piątek, 20 gru 2013 08:06
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2383 razy