BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
1. Opis nieruchomości - pod budynek.
2. Położenie nieruchomości - Ruciane-Nida.
3. Nr działki - 229/287.
4. Nr KW - OLIP/000012411/5.
5. Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia - 50m2.
6. Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 25 lat.
7. Ww. nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest jako teren infastruktury zabudowy wielorodzinnej-adoptowanej.
8. Wysokość czynszu – zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza wynosi 0,35 zł/m2 + VAT rocznie.
9. Pierwszy czynsz dzierżawny płatny będzie w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy dzierżawy, a za lata następne obowiązywania umowy do 31 marca.
10. Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższania stawki czynszu dzierżawnego.
11. O każdej zmianie stawki czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający obowiązany jest powiadomić dzierżawcę do 15 marca roku kalendarzowego, w którym zmiana następuje.
12. Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 30 sierpnia 2013 r. do dnia 20 września 2013 r.
Data powstania: piątek, 30 sie 2013 09:03
Data opublikowania: piątek, 30 sie 2013 09:37
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 23 wrz 2013 12:55
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2433 razy