BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

PNO.6730.70.2013
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida podaje do publicznej wiadomości, że dnia 22 lipca 2013 r. wydał decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii energetycznej nN wykonanej kablem ziemnym typu YAKXS 4*120 mm² na działce 1124/5 położonej w obrębie geodezyjnym Krzyże. Od przedmiotowej decyzji służy stronom odwołanie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Data powstania: poniedziałek, 22 lip 2013 09:09
Data opublikowania: poniedziałek, 22 lip 2013 09:36
Data przejścia do archiwum: środa, 31 lip 2013 07:38
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2122 razy