BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze oferty na dostawę 4 szt. stoisk degustacyjnych/ promocyjnych (STAND).

PF.042.7.2013.MB
Lp. 8
Ruciane – Nida, dn. 06 / 05 / 2013r.


Informacja o wyborze oferty na dostawę 4 szt. stoisk degustacyjnych/ promocyjnych (STAND).

W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym na dostawę 4 szt. stoisk degustacyjnych/ promocyjnych (STAND) – niniejszym informuję, że zdecydowano o wyborze oferty złożonej przez OBA TRANS Sp. z o.o. ul. Komunalna 1C, 62-700 Turek, wartość: 1 987, 68zł brutto.

Uzasadnienie wyboru: jest to oferta najkorzystniejsza cenowo. Zapytanie ofertowe zostało przeprowadzone zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.). Informacja dot. projektu pn. pn. „Udostępnianie przez Gminę Ruciane-Nida stoisk i namiotów do promocji lokalnych produktów spożywczych i usług gastronomicznych”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Z poważaniem
Zbigniew Janusz Opalach
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane – Nida
Data powstania: wtorek, 7 maj 2013 07:14
Data opublikowania: wtorek, 7 maj 2013 11:28
Data przejścia do archiwum: środa, 15 maj 2013 08:40
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2032 razy