BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz Nieruchomości

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr XXVIII/168/2012, z dnia 27 listopada 2012r. podaje do publicznej wiadomości informację, że Gmina Ruciane-Nida nabywa na mienie Gminy, bezprzetargowo prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej ozn. nr geod. 75/58, o pow. 864m2, położonej w Rucianem-Nidzie oraz prawo własności budynku administracyjno-socjalnego i gospodarczego o łącznej powierzchni użytkowej 157,2 m2 od przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe S.A. w Warszawie.

Nieruchomość objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przeznaczona jest jako: 29 U – tereny usług, handlu, gastronomii.

Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej KW OL1P/00030634/6.

Wartość prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz odrębnych od gruntu nieruchomości budynkowych została ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego Grzegorza Wójcik w dniu 08.10.2012r. na kwotę 126 000,00zł.

Koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży pokrywa sprzedawca, koszt sporządzenia aktu notarialnego pokryje Gmina Ruciane-Nida.

Wykaz nieruchomości wywiesza się na okres 21 dni, tj. od dnia 21.12.2012 roku do dnia 11.01.2013 roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, a ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej www.bip.ruciane-nida.pl.
Data powstania: piątek, 21 gru 2012 07:20
Data opublikowania: piątek, 21 gru 2012 07:30
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 14 sty 2013 15:06
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2429 razy