BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

PNO.6730.91.2012
Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 wraz z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 wraz z późniejszymi zmianami), zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej (rury PE o śr. 40-75 mm) o długości ok. 850 m oraz sieci wodociągowej (rury PE o śr. 110 mm) o długości ok. 540 m na działkach o nr 1, 5, 6, 7, 8, 69/2, 69/3, 69/4, 69/5, 69/6, 71/1, 213, 215 położonych w obrębie Wojnowo, gmina Ruciane-Nida. Inwestorem jest Gmina Ruciane-Nida.

Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą się wypowiedzieć oraz zgłosić ewentualne żądania lub zastrzeżenia w powyższej sprawie
Data powstania: środa, 10 paź 2012 14:34
Data opublikowania: piątek, 12 paź 2012 12:26
Data przejścia do archiwum: czwartek, 18 paź 2012 08:46
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2218 razy