BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

Podaje się do publicznej wiadomości, że Gmina Ruciane –Nida wystąpiła z wnioskiem do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o przyznanie na jej mienie udziału 4731/13091 w nieruchomości ozn. nr geod. 62/1, o pow. 0,0692 ha, położonej w obrębie Ruciane-Nida, stanowiącej w chwili obecnej własność Skarbu Państwa oraz przystępuje do realizacji uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr XVIII/94/2012 z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie przekazania nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa.
Powyższy udział 4731/13091 w nieruchomości ozn. nr geod. 62/1, stanowi udział w budynku mieszkalnym oraz w gruncie. Nieruchomość ozn. nr geod. 62/1 ujawniona jest w Księdze wieczystej OL1P/00038859/5.
Powyższe następuje w związku z tym, iż gospodarka nieruchomościami należy do zadań własnych gminy.

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 30 dni.
Data powstania: wtorek, 21 lut 2012 07:47
Data opublikowania: wtorek, 21 lut 2012 12:46
Data przejścia do archiwum: czwartek, 22 mar 2012 08:11
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2540 razy