BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe na sporządzenie projektów zagospodarowania terenu placu zabaw dla dzieci w miejscowości Karwica, Ładne Pole, Osiniak – Piotrowo, Wólka.

Zamawiający:
Urząd Miasta i Gminy Ruciane – Nida
Al. Wczasów 4
12-220 Ruciane – Nida

1. Przedmiotem zapytania jest usługa polegająca na: sporządzeniu 4 szt. projektów zagospodarowania terenu placu zabaw dla dzieci w następujących miejscowościach Gminy Ruciane – Nida: Karwica, Ładne Pole, Osiniak – Piotrowo, Wólka.
Usługa obejmuje wykonanie projektów wraz z kosztorysami inwestorskimi oraz przygotowaniem zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, które następnie zostanie przedłożone przez UMiG Ruciane-Nida w Starostwie Powiatowym w Piszu w celu uzyskania stosownej zgody. Termin realizacji zamówienia: 24.09.2010r.
Zamawiający planuje wykonanie następujących placów zabaw:
a. Karwica, Ładne Pole, Osiniak – Piotrowo: zakup i montaż urządzeń (huśtawka podwójna – 1 szt., huśtawka ważka – 1 szt., karuzela – 1 szt., zjeżdżalnia – 1 szt., pomost wiszący z 2 trapami – 1 szt., piaskownica – 1 szt., ławka – 2 szt., kosz na śmieci – 2 szt., tablica informacyjna – 1 szt.), wykonanie ogrodzenia placu zabaw.
b. Wólka: zakup i montaż urządzeń (altanka – szt. 1, huśtawka ważka na sprężynie – szt. 1, huśtawka na sprężynie – szt. 1, zjeżdżalnia – szt. 1, ławka – szt. 2, kosz na śmieci – szt. 2, tablica informacyjna, wykonanie ogrodzenia placu zabaw.
2. Forma składania ofert:
1) Oferta powinna zawierać:
a. nazwę i adres wykonawcy,
b. wartość netto usługi.
2) Ofertę należy przedłożyć osobiście / listownie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „dot. zapytania na sporządzenie projektów placów zabaw”.
3) Miejsce składania ofert: UMiG Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane – Nida, pokój nr 15.
4) Termin składania ofert upływa dnia 02.09.2010r. o godz. 15.00. Liczy się data wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5) Osobą upoważnioną do udzielania informacji po stronie zamawiającego jest: Karol Syta – tel. 087 425-44-37.
Zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 233 poz. 1655) wobec zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W związku z powyższym niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa ofert nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. O ewentualnym wybraniu Państwa oferty zostaniecie Państwo poinformowani listownie.

Z poważaniem

Leszek Marek Gryciuk
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane – Nida
Data powstania: wtorek, 24 sie 2010 08:13
Data opublikowania: wtorek, 24 sie 2010 08:19
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 6 wrz 2010 11:04
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2983 razy