BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu

Sprzedaż działek przeznaczonych pod budownictwo handlowo-usługowe
Na podstawie art 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity z 2000 roku Dz.U. Nr 46, poz. 543 ze zmianami/ i § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Gminy /Dz. Nr 9, poz. 30 ze zmianami/ Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida.

Położenie nieruchomości - Ruciane-Nida ul. Dworcowa.
Numer księgi wieczystej KW - 13032 i 22532.
Opis nieruchomości: działki nie zabudowane przeznaczone pod budownictwo handlowo-usługowe.
------------------------------------------------------------
1. działka ozn. nr geod. 115/19, o pow. 160m2,
2. działka ozn. nr geod. 115/45, o pow. 115m2,
3. działka ozn. nr geod. 115/30, o pow. 162m2.
------------------------------------------------------------

Przedmiotem sprzedaży są wszystkie działki razem dla jednego nabywcy.
Cena wywoławcza wszystkich działek łącznie wynosi kwotę 200.000,00 zł.
Wadium wynosi 20.000,00 zł.
------------------------------------------------------------
Przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu 18 czerwca 2004 roku o godzinie 10.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4, sala nr 4.

1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w gotówce, w terminie do dnia 15 czerwca 2004 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie.
2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone.
3. Cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
4. Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Jedno postąpienie wynosi 2.000,00 zł.
6. W razie uchylenia się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości Gmina Ruciane-Nida może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
7. Do ceny nabycia powyższych nieruchomości, ustalonej w drodze przetargu, zostanie doliczony 22% podatek VAT.
8. Nabywca przy spisywaniu notarialnej umowy kupna-sprzedaży winien liczyć się ze skutkami art. 3 (prawo pierwokupu) ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. Nr 64, poz. 592).

Data powstania: wtorek, 25 maj 2004 06:54
Data opublikowania: wtorek, 25 maj 2004 07:52
Data przejścia do archiwum: wtorek, 22 cze 2004 13:37
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 3660 razy