BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U N I E O G R A N I C Z O N Y M

Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, 12-220 Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, tel. 087 prefiks 423 10 36, faks 087 prefiks 423 11 40, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonywanie konserwacji oświetlenia dróg i ulic miasta i gminy Ruciane-Nida.
Termin realizacji zamówienia do 30.06.2007 r.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 9.
Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami są:
odnośnie procedury przetargowej: Jerzy Waszkiewicz – Inspektor Ref. GKI, tel. 087 prefiks 423 10 36 w. 37, w godz. 800- 1400, pokój nr 9.
odnośnie przedmiotu przetargu: Kazimierz Murawski – Inspektor Ref. GKI, tel. 087 prefiks 423 10 36 w. 36, w godz. 800- 1400, pokój nr 10.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 15 (sekretariat) lub przesyłać na adres zamawiającego.
Termin składania ofert upływa dnia 20 maja 2004 r., godz. 9 00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 20 maja 2004 r. o godz. 10 00 w siedzibie zamawiającego, pokój nr 4.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
W przetargu mogą brać udział oferenci spełniający warunki zawarte w art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunki dodatkowe:
Spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

- cena - 100 %

Data powstania: środa, 21 kwi 2004 13:52
Data opublikowania: środa, 21 kwi 2004 10:35
Data przejścia do archiwum: wtorek, 25 maj 2004 06:54
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 3853 razy