BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

I N F O R M A C J A

o wynikach otwartego konkursu ofert na wsparcie działań w zakresie realizacji zadania publicznego "Krzewienie kultury fizycznej i sportu w Gminie Ruciane-Nida"
Nawiązując do otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Krzewienie kultury fizycznej i sportu w Gminie Ruciane-Nida”, którego celem jest wsparcie działań w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu organizowanych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w czasie wolnym od pracy i nauki w Gminie Ruciane-Nida informujemy, że wpłynęły trzy oferty: Klubu Sportowego „Fortuna Wygryny” Ruciane-Nida, 12-221 Ruciane-Nida, ul. Słoneczna 17 oznaczona nr „1” i Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży, 12-221 Ruciane-Nida, ul. Polna 2 oznaczona nr „2” oraz Polskiego Czerwonego Krzyża Zarząd Klubu HDK w Piszu oznaczona nr „3”, które uzyskały ogólną ilość punktów: oferta nr 1 – 85, oferta nr 2 – 80, oferta nr 2 – 37.
Przyznano dotację w 2010 r. w wysokości:
Oferta nr 1 - 60 000,00 zł.;
Oferta nr 2 – 5 000,00 zł.
Oferta nr 3 - 0 zł.


Sporządziła
Barbara Klimaszewska-Rodzim

Data powstania: piątek, 16 kwi 2010 14:41
Data opublikowania: piątek, 16 kwi 2010 14:42
Data przejścia do archiwum: środa, 5 maj 2010 10:37
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2352 razy