BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

XXXVI/308/2021 z dnia 22 lutego 2021 r.

2021-03-01 15:15 - Dodanie nowej wiadomości: XXXVI/308/2021 z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie: przystąpienia do projektu "Akcelerator Dostępności JST makroregionu Północnego" realizowanego przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju z siedzibą w Warszawie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Priorytet II Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji: Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

Przejdź do wiadomości