BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

LVII/505/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r.

2019-02-14 14:18 - Dodanie nowej wiadomości: LVII/505/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie: sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr LIII/440/2018 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bezprzetargową prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida na rzecz jej użytkownika wieczystego

Przejdź do wiadomości