BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

XVII/134/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r.

2015-12-23 09:28 - Dodanie nowej wiadomości: XVII/134/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie: aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ruciane-Nida

Przejdź do wiadomości