BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XVII/134/2015

z dnia: 16 grudnia 2015 r.
w sprawie: aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ruciane-Nida

Na podstawie art. 32 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2015.199 z późń. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1. 

Stwierdza się, że studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ruciane-Nida jest w całości nieaktualne.

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż.  Jacek Małż

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 23 gru 2015 09:28
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1705 razy