BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

XLIX/344/2014 z dnia 29 maja 2014 r.

2014-07-21 11:14 - Dodanie nowej wiadomości: XLIX/344/2014 z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.

Przejdź do wiadomości