BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLIX/344/2014

z dnia: 29 maja 2014 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) po zapoznaniu się z:

  1. wnioskiem Komisji Rewizyjnej,
  2. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej

Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.

§ 2

Niniejszą uchwałę wraz z wyciągiem z protokołu sesji przekazuje się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 21 lip 2014 11:14
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1703 razy