BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

XLVIII/339/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r.

2014-07-18 14:18 - Dodanie nowej wiadomości: XLVIII/339/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania z zakresu transportu zbiorowego i dróg publicznych pod nazwą "Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 610 w miejscowości Śwignajno".

Przejdź do wiadomości