BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 86/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida

z dnia: 25 lipca 2022 r.
w sprawie: w sprawie Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie miasta Ruciane-Nida

 

Na podstawie art. 31 w związku z art. 9a ust. 1-6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1.

Wprowadza się Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie miasta Ruciane-Nida, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2.

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

          /-/ Piotr Feliński

                                                                                                                     Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                                                   Ruciane - Nida

 

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 30 sie 2022 08:11
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 515 razy