BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLI/357/2021

z dnia: 25 sierpnia 2021 r.
w sprawie: przyjęcia "Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Ruciane-Nida na lata 2021 - 2025".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)  oraz art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 218 z poźn. zm.)  Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:
§ 1.  Uchwala się Gminny "Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Ruciane-Nida na lata 2021 - 2025" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida. 
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1stycznia 2021r. 
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Kręciewska 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 31 sie 2021 12:55
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 216 razy