BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji
Obwieszczenie


Na podstawie art.32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 wraz ze zmianami)


Informuję

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych, bezdotykowej dwustanowiskowej myjni samochodów osobowych, okręgowej stacji kontroli pojazdów, motelu na 20 miejsc sypialnych z częścią gastronomiczną oraz zjazdu na działkę 16/1 z drogi krajowej nr 58 i wojewódzkiej nr 610 Piecki - Ruciane-Nida, na działce nr 16/1, obręb Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida, obszar Natura 2000. Decyzję wydano na wniosek inwestora Pana Dariusza Gleby.
Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, pok. nr 3. Od decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.
Data powstania: poniedziałek, 4 sie 2008 12:34
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: środa, 21 sty 2009 09:10
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1627 razy