BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania
Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie w oparciu o art. 61 § 1 i 4 K.P.A. oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 wraz z późniejszymi zmianami) zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na wykonaniu oświetlenia istniejącego ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Ruciane-Nida na działce nr 3111/9, obręb Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida, Natura 2000. Zamierzenie wpisuje się w inwestycję polegającą na rozbudowie drogi krajowej nr 58 w miejscowości Ruciane-Nida od km około 102+700 do km około 105+600.

Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą się wypowiedzieć co do zebranego materiału dowodowego oraz zgłoszenia ewentualnych żądań lub zastrzeżeń w powyższej sprawie, w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia w siedzibie tut. Urzędu ( pokój nr 3 w godz. 8oo – 14oo).
Data powstania: środa, 16 lip 2008 12:38
Data opublikowania: środa, 23 lip 2008 12:03
Data przejścia do archiwum: środa, 21 sty 2009 09:09
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1736 razy