BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

UCHYLENIE POSTANOWIENIA

Ruciane-Nida, dn. 18 lutego 2008 r.


Nasz znak:
GN-7624/18/07/08P O S T A N O W I E N I E


Na podstawie art.154 kodeksu postępowania administracyjnego uchyla się z urzędu postanowienie nr GN-7624/18/07 z dnia 2 stycznia 2008 r. w sprawie obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi krajowej nr 58 na odcinku Stare-Kiełbonki – Zgon – Ruciane-Nida od km 98+300 do km 102+700, gmina Ruciane-Nida, którego wnioskodawcą jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Olsztynie, Al. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 kpa, który mówi m.in., iż „można odstąpić od uzasadnienia decyzji, gdy uwzględnia ona w całości żądania stron” organ odstępuje od uzasadnienia postanowienia.
W związku z powyższym postanawiam jak na wstępie

Pouczenie

Niniejsze postanowienie jest ostateczne i nie służy na nie zażalenie, zatem w myśl art. 142 kpa, strona może je zaskarżyć tylko w zażaleniu od postanowienia orzekającego w przedmiotowej sprawie.
Data powstania: poniedziałek, 18 lut 2008 13:59
Data opublikowania: poniedziałek, 18 lut 2008 14:09
Data przejścia do archiwum: środa, 21 sty 2009 08:51
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 11186 razy