BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego

Na podstawie art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( t.j.: Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane -Nida ogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Ruciane -Nida, położonej w Rucianem -Nidzie, niżej wymienionej:

Lokal mieszkalny nr 23 o powierzchni użytkowej 61,10 m2, położony na piątym piętrze  budynku nr 3 przy ul. Polnej w Rucianem-Nidzie, gm. Ruciane-Nida wraz z udziałem 6110/427800 części w gruncie ozn. nr geod. 206/17, o pow. 6053 m2

            cena wywoławcza  netto   130 000,00 zł, wadium  15 000,00 zł.

 Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny  nr 23 o powierzchni użytkowej 61,10 m2, położony na V piętrze budynku  nr 3 przy ul. Polnej w Rucianem-Nidzie wraz z udziałem 6110/427800 części w gruncie ozn. nr geod. 206/17,  o pow. 6053 m2,  ujawniony w księdze wieczystej OL1P/00028251/0.

Nieruchomość nie jest objęta  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Lokal nr 23 składa się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc oraz przynależnej piwnicy.

 

III publiczny przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu 02 listopada  2020 r., o godzinie 12.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy Ruciane -Nida,   Al. Wczasów 4.

 

  1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 października 2020 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy Ruciane -Nida nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Warmińsko -Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Ruciane -Nida. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto urzędu.
  2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od podpisania umowy notarialnej
  3. Cena sprzedaży nie podlega rozłożeniu na raty. Wymagalna jest w drodze jednorazowej wpłaty przed spisaniem umowy notarialnej.
  4. Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń.
  5. Sprzedaż lokalu jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.). Cena nabycia nieruchomości ustalona w drodze licytacji podlega zapłacie jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.
  6. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
  7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
  8. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronach internetowych: bip.ruciane-nida.pl, www.monitorurzedowy.pl.
  9. Bliższych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane -Nida,   Wczasów 4,  pokój nr 21, tel. 0/87/4254438, fax  0/87/4254456.

Podano do publicznej wiadomości od dnia 28 września 2020 r.     do dnia  28 października 2020r.                          

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 28 wrz 2020 13:33
Data opublikowania: poniedziałek, 28 wrz 2020 14:32
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Maja Kosiorek
Artykuł był czytany: 181 razy