BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Realizacja dowozu dzieci i młodzieży (uczniów) z terenu Gminy Ruciane-Nida do/z szkół i placówek na podstawie biletów miesięcznych od stycznia do czerwca 2020 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida informuje, że w dniu 04 grudnia 2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 631934-N-2019 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na realizację dowozu dzieci i młodzieży (uczniów) z terenu Gminy Ruciane-Nida do/z szkół i placówek na podstawie biletów miesięcznych od stycznia do czerwca 2020 r.  Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Termin składania ofert –  12 grudnia 2019 r. godz. 09:30.

Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej, która dostępna jest w formie papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida, pokoju nr 21

Data powstania: środa, 4 gru 2019 07:42
Data opublikowania: środa, 4 gru 2019 12:01
Data przejścia do archiwum: wtorek, 31 gru 2019 11:47
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jerzy Waszkiewicz
Artykuł był czytany: 832 razy