BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Zakres czynności Inspektora do spraw USC

AGNIESZKA MISZCZUK- Inspektor prowadzący sprawy z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego i dowodów osobistych. Kierownik USC.

Pokój Nr 6
Tel. 4254433

Do zakresu czynności w/w pracownika należy:

1.Wykonywanie projektów aktów małżeństw, urodzeń i zgonów.

2.Przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorczych.

3.Wykonywanie projektów decyzji w sprawach wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego.

4.Wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego.

5.Prowadzenie skorowidzów aktów stanu cywilnego.

6.Dokonywanie w księgach przypisków i powiadamianie o tych czynnościach organy przechowujące inne akta osób, których wzmianki dotyczą(ewidencja ludności, inne USC).

7.Przekazywanie ksiąg stuletnich do Archiwum Państwowego.

8.Kompletowanie dokumentów do akt zbiorczych ksiąg.

9.Organizowanie uroczystości jubileuszowych łącznie z przygotowaniem odznaczeń.

10.Sporządzanie informacji , analiz i sprawozdań statystycznych dotyczących akt stanu cywilnego i dowodów osobistych.

11.Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych.

12.Wydawanie dowodów osobistych. Obsługa sprzętu komputerowego.

13.Przekazywanie kopert osobowych urzędom, które je zapotrzebowały.

14.Prowadzenie rejestru numerowego oraz zbioru dokumentów dotyczących dowodów osobistych.

15.Sporządzanie rozliczeń wydanych dokumentów tożsamości.

16.Sporządzanie wyciągów i informacji z dokumentów tożsamości.

17.Informowanie stanowiska ds. ewidencji ludności o wydanych dowodach osobistych w celu uzupełnienia danych w KOM-ach.

18.Prowadzenie kancelarii tajnej.
Data powstania: czwartek, 4 wrz 2003 18:56
Data opublikowania: czwartek, 4 wrz 2003 18:58
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 6426 razy