BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Z-ca Kierownika USC

czwartek, 4 wrz 2003 18:56
Do zakresu czynności pracownika zatrudnionego na w/w stanowisku należy: