BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Usługa bankowa związana z udzieleniem długoterminowego kredytu w wysokości 4.600.000 zł (słownie: cztery miliony sześćset tysięcy zł) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ruciane-Nida oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida informuje, że w dniu 31 lipca 2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 580610-N-2019 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu pn. Usługa bankowa związana z udzieleniem długoterminowego kredytu w wysokości 4.600.000 zł (słownie: cztery miliony sześćset tysięcy zł) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ruciane-Nida oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych. Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Termin składania ofert –  09 sierpnia 2019 r. godz. 09:30.

 

Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej, która dostępna jest w formie papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida, pokoju nr 21

 

 

Data powstania: środa, 31 lip 2019 12:46
Data opublikowania: czwartek, 8 sie 2019 13:00
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 2 wrz 2019 09:07
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jerzy Waszkiewicz
Artykuł był czytany: 999 razy