BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-378/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 2 sierpnia 2019 roku

Opinia o mozliwości spłaty przez Gminę Ruciane-Nida kredytu długoterminowego w kwocie 4.600.000 zł.

Pliki do pobrania: