BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Rachunek zysków i strat UMiG za 2019 r.

poniedziałek, 15 cze 2020 13:45

Zestawienie zmian w funduszu UMiG za 2019 r.

poniedziałek, 15 cze 2020 13:47

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Gminy Ruciane-Nida za 2019 r.

poniedziałek, 15 cze 2020 13:57

Bilans z wykonania budżetu 2019 r.

poniedziałek, 15 cze 2020 13:39

Łączny bilans jb i szb 2019 r.

poniedziałek, 15 cze 2020 13:59

Łączny rachunek zysków i strat 2019 r.

poniedziałek, 15 cze 2020 14:02

Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki 2019 r.

poniedziałek, 15 cze 2020 14:03

Łączna informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Gminy Ruciane-Nida za 2019 r.

poniedziałek, 15 cze 2020 14:06