BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie

Adres pocztowy:

Ulica: Aleja Wczasów 4
Miejscowość: 12-220 Ruciane-Nida Województwo: warmińsko-mazurskie

Określenie przedmiotu zamówienia:
Opracowanie zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ruciane-Nida"

Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):
Wykonawca przedstawił najniższą cenę oraz spełnił wszystkie wymogi Zamawiającego

NAZWA I ADRES WYKONAWCY

Nazwa:
Przedsiebiorstwo Gospodarki Gruntami "TOPOZ" Maciej Wronka

Adres pocztowy:

Ulica: M. Kopernika 17/4
Miejscowość: 10-512 Olsztyn
Województwo: warmińsko-mazurskie

Data powstania: poniedziałek, 11 wrz 2006 11:18
Data opublikowania: poniedziałek, 11 wrz 2006 11:26
Data przejścia do archiwum: wtorek, 19 wrz 2006 11:46
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 3168 razy