BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r., poz. 518 ze zm.).
1. Położenie nieruchomości gruntowej: obręb geodezyjny Ruciane-Nida, Gmina Ruciane-Nida
2. Oznaczona numerem geodezyjnym: 17/13
3. Powierzchnia łączna: 4483 m2
4. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr VII/31/2015 z dnia 26 marca 2015 r.
5. Nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – 11 UK – teren usług związanych z komunikacją
6. Wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego przedmiotowych nieruchomości wynosi netto 206 000 zł.
7. Ujawnione są w księdze wieczystej OL1P/00013030/7.
8. Cenę sprzedaży netto ustalono w kwocie 244 196,00 zł.
9. Cena sprzedaży brutto wyniesie 300 361,00 zł, ponieważ zawiera podatek VAT w wysokości 23% tj. 56 165,00 zł.
10. Nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszt spisania umowy notarialnej.
11. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
12. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 30.04.2015 r. do 21.05.2015 r.
Data powstania: czwartek, 30 kwi 2015 13:10
Data opublikowania: czwartek, 30 kwi 2015 13:04
Data przejścia do archiwum: piątek, 22 maj 2015 07:31
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Kornelia Dawid
Artykuł był czytany: 1972 razy