BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie (29.01.2014 - 18.03.2014)

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z działalności między XLV sesją Rady Miejskiej (29 stycznia 2014 r.) a XLVI sesją Rady Miejskiej (18 marca 2014 r.)
10.02.2014 r. – spotkanie z p. Bogdanem Słabkiem, Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej Zielona, w sprawie uzgodnienia powierzchni w łączniku bloków mieszkalnych nr 58-40.
13.02.2014 r. – udział w konferencji i podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy gminą Ruciane-Nida, miastem Kętrzynem, Fundacją Rozwoju w Kętrzynie i Stowarzyszeniem „Kobieta na PLUS” w Rucianem-Nidzie w sprawie realizacji projektu „Współpraca to podstawa”.
15.02.2014 r. – udział w Wędkarskich Zawodach Podlodowych o Puchar Burmistrza Rucianego-Nidy rozegranych na Jeziorze Nidzkie. Zawody zostały zorganizowane we współpracy z Kołem Wędkarskim PZW „Nida” i Zakładem Rybackim PZW w Rucianem-Nidzie.
17.02.2014 r. – spotkanie z burmistrzami i wójtami 12 gmin w sprawie zatwierdzenia kierunków działań, ostatecznej listy projektów kluczowych i konsultacji społecznych w sprawie Strategii Mazury 2020.
26.02.2014 r. – spotkanie z ks. Waldemarem Sawickim, proboszczem parafii Ukta, w sprawie przygotowań i organizacji przyjęcia kopii obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej.
27.02.2014 r. – spotkanie z p. Przemysławem Kowalskim, prezesem firmy RenCraft, w sprawie podniesienia wysokości komina w ciepłowni przy ul. Szkolnej.
28.02.2014 r. – udział w zebraniu sprawozdawczym jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Wejsunach.
06.03.2014 r. – udział w nadzwyczajnym Zebraniu Wspólników Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie. Zebranie dotyczyło podjęcia uchwał budżetowych i omówieniu spraw bieżących.
11.03.2014 r. – spotkanie z p. Arturem Biedermannem, dzierżawcą Ośrodka PTTK w Rucianem-Nidzie, w sprawie przeprowadzenia szkolenia żeglarskiego dla dzieci i młodzieży oraz przegotowań do regat żeglarskich w cyklu „7 Cudów Mazur” w ramach obchodów Dni Rucianego-Nidy.
12.03.2014 r. – udział w zgromadzeniu wspólnoty mieszkaniowej bloków przy ul. Kolejowa 8 i Kwiatowa 4.
12.03.2014 r. – udział w spotkaniach z rodzicami sześciolatków w poszczególnych szkołach na terenie gminy.
Data powstania: czwartek, 24 lip 2014 07:37
Data opublikowania: czwartek, 24 lip 2014 07:40
Opublikował(a): Paweł Wagner
Zaakceptował(a): Paweł Wagner
Artykuł był czytany: 2154 razy