BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedmiot działalności i kompetencji

Cele i zadania Ośrodka

Do zadań z zakresu pomocy społecznej w szczególności należy:
- przyznawanie i wpłacanie przewidzianych w ustawie świadczeń,
- praca socjalna,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
- organizacja pogrzebów, w tym osobom bezdomnym,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby do tego uprawnione,
- inne zadania pomocy opieki społecznej wynikające z potrzeb,
- przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych,
- przyznawanie i wypłacanie:
• Zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,
• Zasiłku pielęgnacyjnego,
• Świadczenia pielęgnacyjnego,
• Jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka ,
• Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego.

Data powstania: czwartek, 28 sty 2010 14:04
Data opublikowania: wtorek, 9 lut 2010 14:14
Opublikował(a): Krystyna Rudol
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 5260 razy