BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Ruciane-Nida.
Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty.
Przedszkole działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. nr 16, poz. 95 z póź. zm.)
  2. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. nr 95, poz. 425 z 1991 r. z póź. zm. wykonawczymi do tej ustawy)
  3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. nr 3, poz. 19 z póź. zm.)
  4. Statutu
Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez:
  • Gminę Ruciane- Nida,
  • Rodziców w zakresie wykraczającym poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

Data powstania: sobota, 8 mar 2008 11:01
Data opublikowania: sobota, 8 mar 2008 11:08
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 4968 razy