BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

STATUS PRAWNY

Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Ruciane-Nida.

Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty.

Przedszkole działa na podstawie:

  •    Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.),
  •    Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r., poz. 1481  z późn. zm.),
  •    Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U.  z 2019 r., poz. 2215 z  późn. zm.).

 

Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez:

  • Gminę Ruciane- Nida,
  • Rodziców w zakresie wykraczającym poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
Data powstania: sobota, 8 mar 2008 11:01
Data opublikowania: sobota, 8 mar 2008 11:08
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 5154 razy