BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedmiot działania Spółki

- prowadzenie działalności wytwórczej, usługowej oraz handlowej, a w szczególności:
1. wytwarzanie i dystrybucja energii cieplnej
2. dystrybucja gazu technicznego „propan” i butlowego „propan techniczny”

Spółka zobowiązana jest zapewnić ciągłość i powszechność świadczeń na rzecz mieszkańców Gminy i Miasta Ruciane Nida w zakresie wytwarzania i dystrybucji energii cieplnej.

Statut, Ewidencja, Archiwa

Rejestry, Ewidencja, Archiwa i sposób ich udostępniania:
PEC Sp. z o.o. w Rucianem Nidzie jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 05.12.2001 pod nr 0000037627 w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Posiadane koncesje

Na podstawie ustawy Prawo Energetyczne (Dz.U. z 1997 r. Nr 54, poz.348, Nr 158, poz.1042 oraz z 1998 r. Nr 94, poz. 594 i Nr 106, poz. 668) udzielono Spółce koncesje na:
1. wywarzanie ciepła WCC/397/523/U/OT-7/98/MK w dniu 28.11.1998 r.
2. przesyłanie i dystrybucję ciepła PCC/414/523/U/OT-7/98/MK w dniu 28.11.1998 r.
3. obrót ciepłem OCC/277/523/W/3/2000/RW w dniu 14.12.2000 r.

Data powstania: sobota, 6 wrz 2003 16:02
Data opublikowania: sobota, 6 wrz 2003 16:08
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 7049 razy