BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

STATUT ZADANIA PPRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Akt założycielski PEC Sp. z o.o. w Rucianem-Nidzie sporządzono w Kancelarii Notarialnej w Piszu przy ul. Plac Daszyńskiego 16 przez notariusza Krzysztofa S. Tertela dnia 23 grudnia 1999 r. za nr Rep. A. nr 6798/99, a następnie zmieniono
- aktem notarialnym Rep. A. nr 6747/2001 z dnia 3 grudnia 2001 r. . w kancelarii Krzysztof S. Tertel
- aktem notarialnym Rep. A. nr 4979/2003 z dnia 7 sierpnia 2003 r. w kancelarii Krzysztof S. Tertel

Spółka może posługiwać się skrótem PEC Sp. z o.o. oraz wyróżniającym się znakiem graficznym.
Siedzibą Spółki jest miasto Ruciane Nida
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej i zagranica.
Spółka działa na podstawie Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. nr 94, poz.1037 z póź. zmianami).

Przedmiotem działalności Spółki jest:
- prowadzenie działalności wytwórczej, usługowej oraz handlowej, a w szczególności:
1. wytwarzanie i dystrybucja energii cieplnej
2. dystrybucja gazu technicznego „propan” i butlowego „propan techniczny”
Data powstania: sobota, 6 wrz 2003 15:36
Data opublikowania: sobota, 6 wrz 2003 15:40
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 7734 razy