BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

P O D S U M O W A N I E zawierające również uzasadnienie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Wielkich Jezior Mazurskich 2020”

2015-05-28 10:42 - Dodanie nowej wiadomości: P O D S U M O W A N I E zawierające również uzasadnienie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Wielkich Jezior Mazurskich 2020”

Przejdź do wiadomości