BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie Nr 14/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 22 marca 2021 r.

2021-03-23 12:38 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 14/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego na 2021 rok.

Przejdź do wiadomości