BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Informacja o wyborze oferty na wykupienie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków podczas 2-dniowej imprezy plenerowej pn. „Jarmark Rybny–Ruciane–Nida III"

2014-05-22 10:22 - Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze oferty na wykupienie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków podczas 2-dniowej imprezy plenerowej pn. „Jarmark Rybny–Ruciane–Nida III"

Przejdź do wiadomości