BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie Nr 82/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 24 października 2019 r.

2019-10-25 14:59 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 82/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 24 października 2019 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Ruciane-Nida z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

Przejdź do wiadomości