BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie Nr 82/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 20 listopada 2017 r.

2017-12-29 10:50 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 82/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie: autopoprawki do projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2018-2025

Przejdź do wiadomości