BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

XLI/344/2017 z dnia 31 maja 2017 r.

2017-07-18 12:59 - Dodanie nowej wiadomości: XLI/344/2017 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - na okres do 3 lat.

Przejdź do wiadomości