BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

XVII/136/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r.

2015-12-30 14:16 - Dodanie nowej wiadomości: XVII/136/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr IX/32/2011 Rady Miejskiej Ruciane - Nida z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie powierzenia Spółce pod firmą: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn.: „System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów”, dofinansowanego ze środków wspólnotowych UE oraz uchwał ją zmieniających.

Przejdź do wiadomości